Meester Ruben is de Beste Leraar van Brussel!

 

Jullie hebben gekozen! Meester Ruben mag zich de Beste Leraar van Brussel noemen. Na een strenge, maar rechtvaardige selectie bleven drie kandidaten over. Daarbij kreeg Ruben Mottart van basisschool Hendrik Conscience de meeste stemmen.

“Ik ben daar erg blij mee. Veel leerkrachten hebben zich de afgelopen periode enorm ingezet voor hun leerlingen en klas. Teamwerk en schoolteams in het onderwijs zijn daarom heel belangrijk”, aldus meester Ruben, die al 13 jaar voor de klas staat.

De prijsuitreiking zal volgend schooljaar plaatsvinden.
Omwille van coronamaatregelen die volgend academiejaar nog van kracht zullen zijn voor organisatoren VUB en Erasmushogeschool, ligt momenteel nog niet vast wanneer precies de prijsuitreiking zal doorgaan.

FASE 1

6 NOV 2019 –
6 MAA 2020

nomineer je leraar

FASE 2

27 APR – 30 JUN
2020

online stemmen

FASE 3

NOVEMBER
2020

prijsuitreiking

Dit waren de drie genomineerde leerkrachten!

De jury had drie fantastische kandidaten genomineerd voor Beste Leraar van Brussel:

  • Kim Hoste – Basisschool De Windroos
  • Ruben Mottart – Basisschool Hendrik Conscience
  • Hamid Boughdir – Atheneum GO! for Business

WIE ZOCHTEN WE?

De Beste Leraar van Brussel heeft pit, motiveert je, daagt je uit en brengt je iets bij. En bovenal: hij/zij bekijkt de Brusselse context als een dynamische en interessante omgeving om les te geven. Of beter nog: hij of zij wil nergens anders lesgeven én ziet Brussel als de leerplek bij uitstek!
De Beste Leraar van Brussel kent zijn/haar stad door en door en betrekt ze letterlijk en figuurlijk in het onderwijs. Meertaligheid en grootstedelijkheid zijn voor de Beste Leraar van Brussel kansen en uitdagingen, geen belemmeringen. Meer dan anderen wil hij of zij in de klas en daarbuiten het verschil maken en het beste halen uit élke leerling.

Wie komt er in aanmerking? Iedere leraar die lesgeeft in: 

  • Het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • Het kleuter-, lager-, secondair of het kunst- en volwassenenonderwijs. 
  • Het Nederlandstalig onderwijs